Να αφαιρείται η εθνική κυριαρχία σε όσες χώρες αθετούν τις πληρωμές της προς τους δανειστές, προτείνει ο James M. Boughton του International Governance Innovation (CIGI)

 

Πρόταση για αφαίρεση της εθνικής κυριαρχίας μιας χώρας που αθετεί τις πληρωμές της στους δανειστές περιέχει το έγγραφο που απευθύνει στο ΔΝΤ ο James M. Boughton, που διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος του Ταμείου από το 1981 έως το 2012, με το οποίο γίνεται ανάλυση για το ποιος αναλαμβάνει στην περίπτωση που ένα κράτος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Το έγγραφο συντάχθηκε τον Απρίλιο του 2015.

Η διαχείριση της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2010 στην Ελλάδα αποκάλυψε ένα σημαντικό κενό στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα αναφέρει ο James M. Boughton διαπιστώνοντας ότι κανένα ίδρυμα δε μπορεί να είναι πλέον αδιαμφισβήτητα επικεφαλής σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Κατά συνέπεια, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο κυριαρχίας στενών συμφερόντων επί του παγκόσμιου κοινού συμφέροντος, διαπιστώνει στην εισηγητική του έκθεση ο συντάκτης του εγγράφου James M. Boughton.

Μια αναδρομή στην μεταπολεμική ιστορία αποδεικνύει ότι το πρόβλημα αυτό ενισχύεται προοδευτικά από τη δεκαετία του ’70 και έγινε πολύ μεγαλύτερο στα μέσα της δεκαετίας του ’90.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να αναπτύξει μια αποτελεσματική στρατηγική για τη μείωση των ευκαιριών οι πιστώτριες χώρες να παρεμβαίνουν στις αποφάσεις σχετικά με το πώς θα πρέπει να επιλυθούν οι κρίσεις αναφέρει στη συνέχεια ο James M. Boughton.

Όλο το έγγραφο του James M. Boughton

Τι είναι το CIGI

 

Το βίντεο της Καναδικής φωνής για Ατζέντα 21.

  • Το Κέντρο για τη Διεθνή Διακυβέρνηση Καινοτομίας (CIGI) είναι μια ανεξάρτητη, μη κομματική δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Στελεώνεται και καθοδηγείται από έμπειρους επαγγελματίες και διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και παράγει ιδέες για τρόπους επιβολής και βελτιώσεις της διακυβέρνησης. Κατέχει ενεργό ατζέντα με έρευνες , εκδηλώσεις και εκδόσεις  ΚΑΙ περιλαμβάνει συνεργασία με την πολιτική, επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
  • Τα ερευνητικά του προγράμματα CIGI εστιάζονται στα εξής: την παγκόσμια οικονομία, την παγκόσμια ασφάλεια, την πολιτική και το διεθνές δίκαιο . Ιδρύθηκε το 2001, και συνεργάζεται με διάφορα ερευνητικούς συνεργάτες και με… «ευγνωμοσύνη» αναγνωρίζει την υποστήριξη από έναν αριθμό εταίρων χρηματοδότησης, ιδίως την κυβέρνηση του Καναδά και την κυβέρνηση του Οντάριο.
  • Στα “οράματα και πιστεύω” του, το CIGI προσπαθεί να ηγηθεί των δεξαμενών σκέψης του κόσμου σχετικά με την παγκόσμια διακυβέρνηση, να χτίσει γέφυρες από τη γνώση στην εξουσία, με ηγετική θέση στην έρευνα και την ανάλυση, και να επηρεάσει τους φορείς χάραξης “καινοτόμου” πολιτικής. Πιστεύει ότι η βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων παντού, από την αύξηση της ευημερίας, διασφαλίζοντας την παγκόσμια αειφορία, την αντιμετώπιση της ανισότητας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση ενός ασφαλέστερου κόσμου.

Πιο Ατζέντα 21 και… πέθανες!!!

Αυτοί, λοιπόν, έχουν ιδέες και προτάσεις πως θα σώσουν, όχι τους λαούς, στην προκειμένη τον Ελληνικό, αλλά τα λεφτά τους και τα κέρδη του ΔΝΤ ή αλλιώς θα τους παραδώσουμε την εθνική κυριαρχία. ΑΥΤΉ είναι η Α21 και ΑΥΤΌΣ είναι ο τελικός στόχος. Απλά κάποιοι βιάζονται και “σπρώχνουν”.

Αυτοί έχουν καραοργανωθεί. Εμείς πότε;

Πηγή : https://nea.allnewz.gr/