Αφύπνιση Ελλήνων !!!


Έχουμε ένα Κράτος, το οποίον μισεί θανάσιμα το Έθνος, το οποίον αντιπροσωπεύει.

2015-05-04 23:34

Το θέμα είναι απλούν:
Έχουμε ένα Κράτος, το οποίον μισεί θανάσιμα το Έθνος, το οποίον αντιπροσωπεύει. Μπορεί να ηχεί περίεργα, αλλά είναι αυτή η παρανοϊκή πραγματικότης.
Και διατί συμβαίνει αυτό;
Διότι το Ελληνικόν Κράτος δεν το εδημιούργησαν Έλληνες και εξακολουθούν να το διαφεντεύουν αλλόφυλοι μετονομασθέντες Ελληνοπρεπώς.

Ας ενθυμηθούμε μόνον τα ονόματα, τα οποία έφεραν τα κόμματα, όταν πρωτοενεφανίσθησαν και προσεκολλήθησαν ως βδέλλες στην Χώραν μας, ευθύς με την έναρξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821: Το «Αγγλικόν», το «Γαλλικόν» και το «Ρωσικόν».
Ας ενθυμηθούμε τους διωγμούς και τους θανάτους των Αγωνιστών, τον θάνατον του μοναδικού Έλληνος Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια, την Βαυαροκρατίαν, την επέλασιν των αιμοδιψών χαζαροεβραίων Τραπεζιτών Ροθτσάϊλντ και τις υπ’ αυτών σχεδιασθείσες «πτωχεύσεις», την μεθοδευμένην και συνεχώς εκτελουμένην γενοκτονίαν των Ελλήνων, με αποκορύφωμα το ολοκαύτωμα του Ελληνισμού στην Σμύρνην το 1922, το οποίον ένα ουτιδανόν θηλυκόν υπανθρωποειδές, εχαρακτήρισεν ως αποτέλεσμα «στριμώγματος»…..
Και ύστερα ας ερευνήσουμε να εύρουμε, κατά πόσον είναι Έλληνες οι εκάστοτε και οι σημερινοί «κυβερνώντες» και επικεφαλής του δυναστικού Ελληνικού μας Κράτους.
Τότε θα εννοήσουμε πολλά, τα οποία κάτω από το διαρκές και ανελέητον σφυροκόπημα προπαγάνδας των εβραιοκρατούμενων Μέσων Μαζικής Αποβλακώσεως, μας αποκρύπτονται και μας διαφεύγουν.
Τότε θα εννοήσουμε το διατί τα υβρίδια, τα οποία εισεχώρησαν ως ιοί στο σώμα της σεπτής μας Πατρίδος, απόγονοι των Επιμήθειων ανόων πλασμάτων, έχουν δημιουργήσει αυτό το ληστρικόν Κράτος: Δια να χρησιμοποιήσουν την δύναμίν του, ως μέσον γενοκτονίας και εξαφανίσεως του Ελληνικού Έθνους.
Θα τους επιτρέψουμε Συνέλληνες να το πράξουν;
Θα επιτρέψουμε στις λέσχες υπνώσεως, τις οποίες διαθέτουν, δηλαδή άπαντα τα κόμματα, τα παντοειδή δόγματα και τις πολύχρωμες ομάδες, με τις οποίες προβατοποιούν τον λαόν μας, μεταρέποντάς τον σε όχλον, να ολοκηρώσουν το ολέθριον έργον τους;
Τώρα γνωρίζουμε πλέον τους εχθρούς μας, τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούν, καθώς και τις δικές μας τεράστιες διανοητικές, πνευματικές αλλά και οικονομικές δυνατότητες.
Έχουμε όλα εκείνα τα εφόδια διά να ακυρώσουμε κάθε σχέδιον του εχθρού, αρκεί να το θελήσουμε.
Η Ελλάς δεν είναι πτωχή, όπως θέλουν οι Επικυρίαρχοι να την παρουσιάζουν. Της ανήκει ολόκληρος ο Πνευματικός, αλλά και ο υλικός πλούτος του πλανήτη. Άλλωστε διά τούτο δέχεται συνεχώς αυτόν τον ανελέητον πόλεμον: Διά να λησμονήσουν οι Έλληνες ότι είναι το μοναδικόν Έθνος του πλανήτου, και ότι φέρουν κληρονομικώς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του, από τους πανάρχαιους και προκατακλυσμιαίους αιώνες, όταν ακόμη στην γην, δεν υπήρχεν άνθρωπος πλην των Ελλήνων.
Τώρα, χάρις στον Συνέλληνά μας Αρτέμη Σώρρα, όχι μόνον γνωρίζουμε επακριβώς με ποιές μεθοδεύσεις οι εχθροί μας χρησιμοποιούν τον δικόν μας πλούτον διά να μας καταστρέψουν, αλλά και τον τρόπον με τον οποίον αναίμακτα θα τους στείλουμε εκεί από όπου ήλθαν. Δεν θα είναι άλλωστε η πρώτη φορά μιας τέτοιας καταλήξεως. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές, κατά τις οποίες η Πυθωνική σήψη, αναμετρήθηκε με το Απολλώνιον Φως και τα χωμάτινα άνοα υβρίδια με τους Διογενείς Έλληνες.
Το μόνον το οποίον απομένει να πράξουμε, είναι η ομόνοια και η συνένωσις μας. Η πορεία προς την 5ην Ελληνικήν Εθνοσυνέλευσιν, έχει ήδη ξεκινήσει μέσω των Ε.ΣΥ. (Ελλήνων Συνελεύσεων), οι οποίες δημιουργούνται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, και μέσω των οποίων οι Έλληνες θα κτίσουν οι ίδιοι το δικό τους μεγαλειώδες μέλλον, αποδίδοντας στην δικαιοδοσίαν της Νεμέσεως τους παντοειδείς Αποστάτες Εφιάλτες και τους Χαζαροεβραίους δυνάστες της ανθρωπότητος.

4/5/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

 

—————

Πίσω