Αφύπνιση Ελλήνων !!!


Κύριοι του καθεστώτος .... Σας έχουν γνωστοποιηθεί επισήμως όλα τα δημόσια έγγραφα (ΦΕΚ επικύρωσης σύμβασης , αντίγραφα επίσημων ισολογισμών,νομίμως υπογραφέντα) ,τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα διαθέτει μερικές εκατοντάδες

2015-05-05 21:36

Nanci Georgossopoulou (Δικηγόρος)

Αρχή εγγράφου αποδείξειως
Άρθρο 393 Κ.Πολ.Δ.
1/ Συμβάσεις και συλλογικές πράξεις δεν μπορούν να αποδειχθούν με μάρτυρες ,εφ'όσον η αξία του αντικειμένου τους υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
2/ Δεν επιτρέπεται η απόδειξη με μάρτυρες ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ,έστω κι αν η αξία του αντικειμένου της δικαιοπραξίας είναι μικρότερη από 20.000 ευρώ.
3/ Δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με μάρτυρες πρόσθετα σύμφωνα, προγενέστερα ,σύγχρονα ή μεταγενέστερα δικαιοπραξίας,που έχει συνταχθεί εγγράφως , έστω κι αν δεν είναι αντίθετα με το περιεχόμενο του εγγράφου....................................................................................................................................................................................................................................Τι λέτε να μιλήσουμε και λίγο νομικά?????????????
Η αρχή εγγράφου αποδειξεως σημαινει οτι δημόσιο έγγραφο η ιδιωτικό έγγραφο που φέρει βέβαιη χρονολογία, δεν μπορεί να προσβληθεί , ως προς αυτά που βεβαιώνονται εντός του ,παρά μόνο αν αποδειχθεί η πλαστότητα η η νόθευση του!!!!!!!

Κύριοι του καθεστώτος ....
Σας έχουν γνωστοποιηθεί επισήμως όλα τα δημόσια έγγραφα (ΦΕΚ επικύρωσης σύμβασης , αντίγραφα επίσημων ισολογισμών,νομίμως υπογραφέντα) ,τα οποία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα διαθέτει μερικές εκατοντάδες τρις σε καταπιστευματικούς λογαριασμούς.....
Πράξτε αυτό που πρέπει-βάσει της εξουσίας που σας έχει ανατεθεί- για το συμφέρον του κυρίαρχου ελληνικού λαού , άλλως θα υποστείτε άμεσα τις συνέπειες των παραλείψεών σας που συνδράμουν στην γενοκτονία των συνελλήνων μας.....
..................................................................................................................................................................................................................................................

Σεβαστοί Δικαστές , αγαπητοί συνάδελφοι....
Ενημερωθείτε άμεσα και λάβετε θέση.....
Η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας , να απόσχετε από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των περιουσιών των ελλήνων πολιτών καθώς και απο κάθε πράξη επιβολής ποινών για χρέη προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς Φορείς.....
Κύριοι Δικαστές , έχετε τον τρόπο να το κάνετε.....Έχετε μάλλον πολλαπλές νομικές φόρμουλες για να αποδείξετε στον ελληνικό λαό , ότι πράγματι υπηρετείτε το λειτούργημά σας και τον κυρίαρχο ελληνικό λαό......
Αν δεν το πράξετε άμεσα , αναγκαστικά θα βρείτε τους ελεύθερους , ενωμένους , ενεργούς έλληνες πολίτες , απέναντί σας!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ήρθε η ώρα της ευθύνης ......
Διαλέξτε πλευρά.....
ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ, ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

—————

Πίσω