Αφύπνιση Ελλήνων !!!


Ποιός έχει δικαίωμα ελέγχου των ταμείων της Παγκόσμιας Τράπεζας ;

2015-05-05 00:15

Artemis Sorras Ποιός έχει έλεγχο στα ταμεία και τα διοικητικά του ΔΝΤ;

Ποιός έχει δικαίωμα ελέγχου των ταμείων της Παγκόσμιας Τράπεζας;

https://www.ieo-imf.org/…/completed…/052108CG_background8.pdf
https://books.google.co.uk/books
https://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm?pn=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

—————

Πίσω