Αφύπνιση Ελλήνων !!!


ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ..!!! 45 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ… (ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ..!!! 45 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ… (ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ)

Τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι παρμένα από το βιβλιο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Γ.Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και είναι αδιαμφισβήτητα.
Η καταγραφή έγινε το 2005 μετά από εντολή του τότε Υπουργού κύριου ΣΑΒΒΑ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ με σκοπό την διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Στον πίνακα που ακολουθεί
τα ποσά της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν υπολογιστεί από τις ισχύουσες τότε αντικειμενικές αξίες, που σημαίνει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική αφού η εμπορική (πραγματική) αξία είναι τουλάχιστον 2-3 φορές μεγαλύτερη.
Στο α/α 82 και 83 περιλαμβάνεται και η περιουσία των δύο οργανισμών, ΟΕΚ και ΟΕΕ της οποίας η εμπορική αξία, σύμφωνα με δηλώσεις των τότε συνδικαλιστικών στελεχών, έφτανε τα 12 δις ευρώ, η οποία , μεταφέρθηκε στον ΟΑΕΔ και ετοιμάζεται να εκχωριθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Με το κλείσιμο του ΟΕΚ μεταφέρθηκε το αποθεματικό του περίπου 870.000.000 ευρώ στον ΟΑΕΔ, ενω σβήστηκε ( κουρεύτηκε) το χρέος των 2,5 δίς ευρώ του ΙΚΑ και ακόμα και σήμερα εισπράττονται οι εισφορές, περίπου 500.000.000ευρω το χρόνο και καλύπτουν μαύρες τρύπες.
Τέλος, το σύνολο της ακίνητης, κινητής και χρεόγραφα περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό των 45 δίς ευρώ.
Τα στοιχεία είναι στη διάθεση σε κάθε ενδιαφερόμενο και κυρίως σε κάποιον εισαγγελικό λειτουργό για να κινήσει κάποια διαδικασία για την νομιμότητα η μη των τεκταινόμενων.
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ-και ΦΟΡΕΑ

A/A

Φ.Κ.Α

Ακίνητα (αντικειμενική αξία σε δις ευρώ)

Καταθέσεις (σε δις ευρώ)

Χρεόγραφα (σε δις ευρώ)

σύνολο     (σε δις ευρώ)

1

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

0,23170

0,58200

4,13529

4,94899

2

ΕΤΕΑΜ

0,01140

0,00000

0,21336

0,22476

3

ΤΣΕΑΠ-ΓΣΟ

0,00480

0,02732

0,03591

0,06803

4

ΟΑΕΕ-ΤΣΑ

0,00400

0,00910

0,13643

0,14953

5

ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

0,00000

0,00228

0,00000

0,00228

6

ΤΑΠΑΕΕ

0,00160

0,03340

0,10002

0,13502

7

ΤΑΝΠΥ

0,00600

0,04716

0,06956

0,12272

8

ΟΓΑ

0,00000

0,19015

2,18878

2,37893

9

ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ

0,01790

0,01475

0,33604

0,36869

10

ΟΑΕΕ-ΤΑΕ

0,02230

0,01728

0,09630

0,13588

11

ΤΠΞ

0,00000

0,00017

0,00680

0,00697

12

ΤΝ

0,02900

0,46479

0,42944

0,92323

13

ΤΣΑΥ

0,02500

0,27650

0,72756

1,02905

14

ΤΣΜΕΔΕ

0,01780

1,64276

0,60543

2,26599

15

ΤΣΠ-ΕΤΕ

0,03700

0,05583

0,41702

0,50985

16

ΤΣΠ-ΤΕ

0,01740

0,11325

0,13204

0,26269

17

ΤΣΠ-ΑΤΕ

0,00140

0,01925

0,11885

0,13950

18

ΤΑΠΙΛΤ

0,00100

0,01243

0,00330

0,01673

19

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ

0,00600

0,07986

0,04516

0,13102

20

ΤΑΠ-ΟΤΕ

0,05840

0,18565

0,03600

0,28004

21

ΤΣΠΕΑΘ

0,00140

0,42360

0,02831

0,45332

22

ΤΑΙΣΥΤ

0,00065

0,31744

0,05116

0,36925

23

ΤΣΕΥΠ

0,00420

0,00193

0,11792

0,12404

24

ΤΣΕΥΠΘ

0,00193

0,01195

0,00049

0,01437

25

ΤΑΤΤΑ

0,00100

0,10096

0,01518

0,11714

26

ΤΑΠΠΕΒΕΒΕΚ

0,00000

0,00488

0,00033

0,00521

27

ΤΕΑΠΟΚΑ

0,00359

0,33986

0,20511

0,54856

28

ΤΑΔΚΥ

0,00142

0,43209

0,00150

0,43501

29

ΤΑΠΕΑΠΙ

0,00036

0,00625

0,02657

0,03317

30

ΤΑΠΠΕΛ

0,00350

0,00835

0,00655

0,01840

31

ΤΑΠΕΜ

0,00032

0,17173

0,04661

0,21865

32

ΤΕΑΠΕΤ

0,00480

0,07305

0,03836

0,11620

33

ΤΕΑΠΟΖΟ

0,00014

0,06877

0,12872

0,19763

34

ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ

0,00222

0,01149

0,00889

0,02260

35

ΤΕΑΥΕΚ

0,00830

0,49524

0,27405

0,77758

36

ΤΕΑΚ

0,00026

0,02665

0,00588

0,03279

37

ΤΕΑΑΠΑΕ

0,00317

0,19618

0,38786

0,58722

38

ΤΕΑΗΕ

0,00147

0,01385

0,02560

0,04092

39

ΤΕΑΥΦΕ

0,00580

0,01815

0,23309

0,25704

40

ΤΕΑΠΕΠ

0,00170

0,00130

0,00789

0,01089

41

ΤΕΑΥΕΤ

0,00190

0,91660

0,11030

1,02880

42

ΤΕΑΠΠΕΡΤΤ

0,00050

0,16713

0,01054

0,17817

43

ΤΕΑΑΠΑΕ

0,00400

0,01327

0,00969

0,02697

44

ΤΑΣ

0,00040

0,06762

0,02388

0,09190

45

ΤΑΥΑΠ

0,00000

0,04392

0,00011

0,04403

46

ΤΕΑΔΥ

0,02580

0,74832

0,75335

1,52747

47

ΤΕΑΠΤΝ

0,00000

0,00930

0,00073

0,01003

48

ΕΤΕΧ

0,00900

0,04188

0,11777

0,16866

49

ΤΑΥΠΣ

0,00000

0,05741

0,00184

0,05925

50

ΜΤΥ-ΤΕ

0,02790

0,05913

0,10567

0,19270

51

ΕΔΟΕΑΠ

0,00560

0,09123

0,06319

0,16002

52

ΤΕΑΕΙΓΕ

0,00053

0,05418

0,04381

0,09852

53

ΤΕΑΠΑΕΛ

0,00120

0,03951

0,00400

0,04470

54

ΤΑΞΥ

0,00720

0,22097

0,12022

0,34839

55

ΤΠΠ-ΟΥΘ

0,00000

0,00433

0,00000

0,00433

56

ΤΕΑΚΔΥΠΥΚ

0,00039

0,00590

0,07323

0,07952

57

ΤΠΔΕ

0,00032

0,00755

0,00450

0,01237

58

ΤΠΕΔΕ

0,00290

0,04480

0,09116

0,13886

59

ΤΑΠ-ΕΤΕ

0,00566

0,05495

0,33779

0,39840

60

ΤΠΔΥ

0,02620

0,30653

0,01445

0,34718

61

ΤΑΑΣ

0,00560

0,23235

0,05508

0,29303

62

ΕΤΥΑΠ

0,00017

0,04130

0,00125

0,04272

63

ΕΤΥΠΣ

0,00000

0,04994

0,00104

0,05098

64

ΤΑΠ-ΕΤ

0,00300

0,02408

0,20925

0,23633

65

ΤΑΠ-ΤΕ

0,00000

0,17761

0,09542

0,27303

66

ΤΠΔΑ

0,00270

0,04379

0,02584

0,07233

67

ΤΠΔΠ

0,00250

0,00377

0,01542

0,02170

68

ΤΠΔΘ

0,00280

0,00516

0,00000

0,00796

69

ΤΠΟΕΚΕ

0,00680

0,03991

0,01494

0,06165

70

ΤΠΠ-ΟΣΕ

0,00280

0,05395

0,10112

0,15787

71

ΤΑΡΠ-ΟΤΕ

0,00000

0,21643

0,40564

0,62207

72

ΤΠΠ-ΟΛΘ

0,00012

0,00782

0,00529

0,01323

73

ΤΥΔΕ

0,00030

0,00335

0,00455

0,00820

74

ΚΥΥΑΠ

0,00126

0,01320

0,00049

0,01495

75

ΤΑΠ-ΗΣΑΠ

0,00000

0,00952

0,00548

0,01500

76

ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ

0,00000

0,01347

0,00240

0,01587

77

ΤΥΔΚΥ

0,00275

0,42927

0,13147

0,56349

78

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ

0,00089

0,16237

0,14745

0,31071

79

ΤΑΠΕΤ

0,00007

0,00300

0,00000

0,00307

80

ΟΑΠ-ΔΕΗ

0,00792

0,03226

0,18208

0,22226

81

ΤΑΠΕΑ-Π

0,00079

0,00000

0,00000

0,00079

82

ΟΕΚ

12,00000

0,8756

4

16,87560

83

ΟΕΕ

1,50000

0

0

1,50000

 

ΣΥΝΟΛΑ

14,19890

11,89029

18,73