Αφύπνιση Ελλήνων !!!


( ΒΙΝΤΕΟ ) ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ........ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΟ BRETTON WOODS ΑΠΟ ΤΟ 1944!!!!!!!!!!ΣΩΠΑ ΚΑΛΕ !!!!!!ΠΟΥ ΤΟ ΕΜΑΘΕΣ?

Γιάννης Καλογερόπουλος
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
[ σελις 1609 του φεκ 315 Αρθρον V εδαφιον 11. Θεματοφυλακες ]
[α] Εκαστον μελος θα οριζη την ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ του ΤΡΑΠΕΖΑ ως ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΝ ολου του εις το νομισμα του αποθεματος της Τραπεζης
η ελλειψει τοιαυτης, θα οριζη ετερον ιδρυμα δεκτον υπο της Τραπεζης !!!!
Αρθρον ΧΙΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΔΝΤ
Εδαφιον 1. Οργανισμος τουΤαμειου.
Το Ταμειον θα εχει Συμβουλιον Διοικητων [ δηλαδη τον Διοικητη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της καθε ΧΩΡΑΣ ],
Εκτελεστικους Διευθυντας, υπηρεσιακον Διευθυντην και το αναλογον προσωπικον.
Εδαφιον 2. Συμβουλιον Διοικητων.
Απασαι αι εξουσιαι του Ταμειου ανατιθενται εις το συμβουλιον των Διοκητων οπερ θα απαρτιζεται απο εναν διοικητην και εναν αναπληρωτην οριζομενους υπο εκαστου ΜΕΛΟΥΣ καθ οιον τουτο εγκρινει τροπον.
Εκαστος διοικητης και εκαστος αναπληρωτης θελει υπηρετει επι πενταετιαν κατα την αρεσκειαν του μελους του διοριζοντος αυτον και δυναται να επαναδιοριζηται.
Ουδεις αναπληρωτης θελει εχει ψηφον ειμη εν απουσια του κυριου αντιπροσωπου.
Το Συμβουλιον θα εκλεξη ενα των διοκητων ως ΠΡΟΕΔΡΟΝ !!! [ τον Διοικητη της ΦΕΝΤΕΡΑΛ δηλαδη ]
.....................///////////////
Εδαφιον 3.Εκτελεστικοι Διευθυνται
[α] Οι Εκτελεστικοι Διευθυνται θα ειναι υπευθυνοι δια την διευθυνσιν των γενικων του Ταμειου και προς τον σκοπον αυτον θα ασκουν ολα τα δικαιωματα τα μεταβιβασθεντα αυτοις υπο του Συμβουλιου Διοικητων.
[β] Οι εκτελεστικοι Διευθυνται θα ειναι τουλαχιστον δωδεκα, ουχι κατ αναγκην διοικηται και εκ τουτων :
[ i ] οι πεντε θα διοριζονταιυπο των μελων των εχοντων τας μεγαλειτερας μεριδας,
[ ii ] ουχι πλεον των δυο θα διοριζονται οταν συντρεχουν οι οροι του υπεδαφ. [γ] κατωτερω,
[ iii ] πεντε θα εκλεγωνται απο μελη μη δικαιουμενα να διοριζουν Διευθυντας, εξαιρεσει των αμερικανικων Δημοκρατιων και
[ iv ] δυο θα εκλεηωνται υπο των Αμερικανικων Δημοκρατιων των μη δικαιουμενων εις διορισμον Διευθυντων.
Εν τω πνευματι της παραγραφου ταυτης η λεξις ΜΕΛΗ σημαινει ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ,.... [ δηλαδη ΟΧΙ Η ΙΔΙΑ Η ΧΩΡΑ ] των οποιων τα ονοματα αναγραφονται εις το Παραρτημα Α ειτε καταστουν μελη συμφωνως προς το Αρθρον ΧΧ ειτε προς το εδαφ. 2 του Αρθρου ΙΙ. Οταν Κυβερνησεις αλλων Χωρων καταστωσι μελη, το Συμβουλιον των Διοικητων δυναται δια πλειοψηφιας των ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΕΜΠΤΩΝ του ολου αριθμου των ψηφων να αυξηση τον αριθμον των εκλεγομενων Διευθυντων.
Αρθρον ΧΙΙΙ.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ
Εδαφιον 1. Τοποθεσια Γραφειων.
Το Κεντρικον Καταστημα του Ταμειου θα εγκατασταθη εις την Χωραν του μελους του εχοντος την μεγαλειτεραν μεριδα [των ΗΠΑ της ΦΕΝΤΕΡΑΛ δηλαδη ] πρακτορεια δε και υποκαταστηματα εις τας Χωρας των αλλων μελων.
Εδαφιον 2. Ταμεια καταθεσεως.
[ α ] Εκαστον Κρατος μελος θα οριζη την ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ αυτου ΤΡΑΠΕΖΑΝ ως ταμειον καταθεσεως δι ολα τα εις το νομισμα του αποθεματα του Ταμειου [ ΔΝΤ ]
η, εαν δεν εχει Κεντρικην Τραπεζαν, παν αλλον ιδρυμα παραδεκτον εις το Ταμειον
[ β ] Το Ταμειον δυναται να διατηρη αλλα ενεργητικα του περιλαμβανομενου ΧΡΥΣΟΥ, εις τα ταμεια καταθεσεως τα οριζομενα υπο των ΠΕΝΤΕ μελων των εχοντων τας μεγαλειτερας μεριδας, [ δηλαδη ΗΠΑ , ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ , ΡΩΣΣΙΑΝ , ΚΙΝΑ, ΓΑΛΛΙΑΝ, ] ως και εις αλλα υποδεικνυομενα ατινα το Ταμειον δυναται να εκλεξη.
///////.... ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ .. Κ Λ Ο Π Η .του ΧΡΥΣΟΥ και της ΡΩΣΣΙΑΣ και της ΚΙΝΑΣ . !!!!!!
Αρχικως τουλαχιστον το ημιση των αποθεματων του Ταμειου [ το 50% δηλαδη του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ] θα τηρειται εις το ταμειον καταθεσεως το οριζομενον υπο του μελους εις την επικρατειαν του οποιου το Ταμειον εχει το Κεντρικον αυτου Καταστημα [ ΗΠΑ ΦΕΝΤΕΡΑΛ ]
και τεσσαρακοντα τοις εκατον τουλαχιστον θα τηρωνται εις τα ταμεια καταθεσεως τα οριζομεναυπο των υπολειπομενων αλλων τεσσαρων μελων [ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ , ΡΩΣΣΙΑΝ , ΚΙΝΑ, ΓΑΛΛΙΑΝ ]
Εν τουτοις ολαι αι μεταφοραι ΧΡΥΣΟΥ υπο του Ταμειου θα γινωνται λαμβανομενων υπ οψιν των εξοδων μεταφορας και των προβλεπομενων αναγκων του Ταμειου .
Εις περιπτωσιν εκτακτου αναγκης οι Εκτελεστικοι Διευθυνται δυναται να μεταφερουν ΟΛΑ τα εις ΧΡΥΣΟΝ αποθεματα η οιονδηποτε τμημα αυτου εις παν μερος δυναμενον να προστατευθη επαρκως.
Αρθρον ΧΙΧ
ΕΡΜΗΝΙΑ ΟΡΩΝ
[α ] ......
[β ] Επισημον αποθεμα ενος μελους σημαινει ΚΡΑΤΙΚΟΝ αποθεμα [ ητοι αποθεμα του ιδιου αυτου Θυσαυροφυλακιου, Κεντρικης Τραπεζης, Ταμειου Σταθεροποιησεως, Η παρομοιας Δημοσιας Υπηρεσιας[ π.χ. ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ ]
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ V ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ [ σελις 1609 του φεκ 315 εδαφιον 11. Θεματοφυλακες ]
[α] Εκαστον μελος θα οριζη την ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ του ΤΡΑΠΕΖΑ ως ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΝ ολου του εις το νομισμα του αποθεματος της Τραπεζης
η ...ελλειψει τοιαυτης,... θα οριζη ετερον ιδρυμα δεκτον υπο της Τραπεζης !!!!
.. και με αυτον τον τροπον Ν Ο Μ Ι Μ Α [. ελλειψει τοιαυτης.... δηλαδη της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ του ΤΡΑΠΕΖΑΣ ως ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΝ ] ανοιξαν ολες τις Κεντρικες Τραπεζες σε ολες τις υπολοιπες ΧΩΡΕΣ ΟΙ .. Ι Δ Ι Ο Ι . !!!!!